User Tools

Site Tools


0181102368-002368promilhanes

Promilhanes

Promilhanes trên bản đồ Pháp
Promilhanes

Promilhanes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Cahors Tổng Limogne-en-Quercy Xã (thị) trưởng Joseph Gousset
(2008–2014) Thống kê Độ cao 334–403 m (1.096–1.322 ft)
(bình quân 390 m/1.280 ft) Diện tích đất1 14,55 km2 (5,62 sq mi) Nhân khẩu2 181  (1999)  - Mật độ 12 /km2 (31 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46227/ 46260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0181102368-002368promilhanes.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)