User Tools

Site Tools


0180602344-002344pommiers-loire

Pommiers

Pommiers trên bản đồ Pháp
Pommiers

Pommiers

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Germain-Laval Xã (thị) trưởng Blanche Lamotte Thống kê Độ cao 318–408 m (1.043–1.339 ft)
(bình quân 350 m/1.150 ft) Diện tích đất1 23,84 km2 (9,20 sq mi) Nhân khẩu2 374  (1999)  - Mật độ 16 /km2 (41 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42173/ 42260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0180602344-002344pommiers-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)