User Tools

Site Tools


0179700714-000714creysse-lot

Creysse

Creysse trên bản đồ Pháp
Creysse

Creysse

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Martel Xã (thị) trưởng Guy Floirac
(2001–2008) Thống kê Độ cao 95–316 m (312–1.037 ft)
(bình quân 121 m/397 ft) Diện tích đất1 9,51 km2 (3,67 sq mi) Nhân khẩu2 257  (1999)  - Mật độ 27 /km2 (70 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46084/ 46600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0179700714-000714creysse-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)