User Tools

Site Tools


0179102281-002281planfoy

Planfoy

Planfoy trên bản đồ Pháp
Planfoy

Planfoy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Genest-Malifaux Xã (thị) trưởng Georges Baroux
(2008–) Thống kê Độ cao 597–1.099 m (1.959–3.606 ft)
(bình quân 963 m/3.159 ft) Diện tích đất1 12,27 km2 (4,74 sq mi) Nhân khẩu2 852  (1999)  - Mật độ 69 /km2 (180 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42172/ 42660 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0179102281-002281planfoy.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)