User Tools

Site Tools


0178502827-002827tam-thu-n

Tam Thuấn là một xã thuộc huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã nằm về phía hữu ngạn (tức bờ Tây) sông Đáy, tiếp giáp các xã cùng huyện sau: Thanh Đa ở phía Bắc, Ngọc Tảo ở phía Tây, Tam Hiệp ở phía Tây Nam, Hiệp Thuận ở phía Đông Nam. Phía Đông và phía Đông Bắc, xã lần lượt tiếp giáp các xã của huyện Đan Phượng là: Đồng Tháp và Phương Đình. Ranh giới phía Nam của Tam Thuấn với xã Hiệp Thuận là đường quốc lộ 32.[1]

Hiện nay Tam Thuấn gồm 4 thôn: Thôn Ngoại(đối diện cổn thôn táo), Thôn Nội(=)Thôn Trung(cách 1 đoạn đường cái nhỏ), Thôn Táo(dốc cầu 7 đi xuống) .

Nguyên xưa, xã bắt nguồn từ một làng gọi là Thuấn Nhuế, tục gọi là kẻ Thón, cùng thờ một vị thành hoàng. Vào đầu thế kỷ 19, làng phát triển thành xã Thuấn Nhuế, thuộc tổng Thượng Hiệp huyện Đan Phượng phủ Quốc Oai trấn Sơn Tây[2]. Do xã gồm 3 thôn: Nội, Ngoại, Trung, bắt đầu bằng chữ Thuấn, do đó mà có tên Tam Thuấn.

Về sau do biến động hành chính trong các thời kỳ của nhà Nguyễn (thành lập các tỉnh Hà Nội và Sơn Tây, rồi thời Pháp thuộc), đến thế kỷ 20, Tam Thuấn thuộc huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây (sau là tỉnh Hà Tây, tỉnh Hà Sơn Bình, rồi Thành phố Hà Nội, rồi lại thuộc Hà Tây). Đến năm 2008, Tam Thuấn cùng huyện Phúc Thọ và cả tỉnh Hà Tây được sáp nhập về Hà Nội.

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam (Administrative Atlas).
  2. ^ Cuốn Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19, trang 36.
0178502827-002827tam-thu-n.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)