User Tools

Site Tools


0177600619-000619commelle-vernay

Commelle-Vernay

Commelle-Vernay trên bản đồ Pháp
Commelle-Vernay

Commelle-Vernay

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Perreux Xã (thị) trưởng Jean-Louis David
(2008–2014) Thống kê Độ cao 265–446 m (869–1.463 ft)
(bình quân 340 m/1.120 ft) Diện tích đất1 12,41 km2 (4,79 sq mi) Nhân khẩu2 2.849  (2009)  - Mật độ 230 /km2 (600 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42069/ 42120 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0177600619-000619commelle-vernay.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)