User Tools

Site Tools


0176602500-002500rueyres-lot

Rueyres

Rueyres trên bản đồ Pháp
Rueyres

Rueyres

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Lacapelle-Marival Xã (thị) trưởng André Bouzou
(2001–2008) Thống kê Độ cao 309–428 m (1.014–1.404 ft)
(bình quân 321 m/1.053 ft) Diện tích đất1 9,31 km2 (3,59 sq mi) Nhân khẩu2 196  (1999)  - Mật độ 21 /km2 (54 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46243/ 46120 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0176602500-002500rueyres-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)