User Tools

Site Tools


0176302220-002220perreux-loire

Perreux

Perreux trên bản đồ Pháp
Perreux

Perreux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Perreux
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Jack Gauthier
(2001–2008) Thống kê Độ cao 255–436 m (837–1.430 ft)
(bình quân 320 m/1.050 ft) Diện tích đất1 41,35 km2 (15,97 sq mi) Nhân khẩu2 2.167  (2009)  - Mật độ 52 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42170/ 42120 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0176302220-002220perreux-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)