User Tools

Site Tools


0175401028-001028garlin

Garlin

Garlin trên bản đồ Pháp
Garlin

Garlin

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Garlin
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Jean-Jacques Cerisere
(2008–2014) Thống kê Độ cao 110–223 m (361–732 ft)
(bình quân 160 m/520 ft) Diện tích đất1 18,30 km2 (7,07 sq mi) Nhân khẩu2 1.264  (2006)  - Mật độ 69 /km2 (180 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64233/ 64330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0175401028-001028garlin.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)