User Tools

Site Tools


0175100063-000063acrolepiopsis-assectella

Acrolepiopsis assectella
Acrolepiopsis assectella (ento-csiro-au).jpg
Acrolepiopsis assectella.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Acrolepiidae
Chi (genus) Acrolepiopsis
Loài (species) A. assectella
Danh pháp hai phần
Acrolepiopsis assectella
(Zeller, 1839)
Danh pháp đồng nghĩa

Acrolepiopsis assectella là một loài bướm đêm thuộc họ Acrolepiidae, chi Acrolepiopsis, một loài gây hại cây tỏi tây. Loài này có ở châu Âu và Xibia. Nó cũng được ghi nhận ở Hawaii, nhưng do nhận nhầm loài Acrolepiopsis sapporensis.

Sải cánh khoảng 12 mm.

Ấu trùng ăn các loài Allium cepa, Allium fistulosum, Allium montanumAllium porrum. Chúng ăn lá cây nơi chúng sống.

Mục lục

  • 1 Thư mục
  • 2 Hình ảnh
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  • Carter, D. (1984). Pest Lepidoptera of Europe. Dr. W. Junk Publishers, Boston.
  • Gaedike R. (1969). Contribution for the knowledge of the Acrolepiidae Fauna of the Balkan Peninsula
  • J.-F. Landry, "Taxonomic review thuộc chi leek moth Acrolepiopsis (Lepidoptera: Acrolepiidae) in North America" in Canadian entomologist.
  • bladmineerders.nl
0175100063-000063acrolepiopsis-assectella.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)