User Tools

Site Tools


0174502171-002171p-rigneux

Périgneux

Périgneux trên bản đồ Pháp
Périgneux

Périgneux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Just-Saint-Rambert Xã (thị) trưởng Michel Robin
(2008–2014) Thống kê Độ cao 448–720 m (1.470–2.362 ft)
(bình quân 640 m/2.100 ft) Diện tích đất1 32 km2 (12 sq mi) Nhân khẩu2 1.083  (1999)  - Mật độ 34 /km2 (88 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42169/ 42380 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0174502171-002171p-rigneux.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)