User Tools

Site Tools


0174000579-000579choisy-haute-savoie

Choisy

Choisy Chef-Lieu.jpg
Choisy trên bản đồ Pháp
Choisy

Choisy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Annecy-Nord-Ouest Xã (thị) trưởng Bernard Seigle Thống kê Độ cao 350–905 m (1.148–2.969 ft)
(bình quân 611 m/2.005 ft) Diện tích đất1 16,57 km2 (6,40 sq mi) Nhân khẩu2 1.576  (2006)  - Mật độ 95 /km2 (250 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74076/ 74330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0174000579-000579choisy-haute-savoie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)