User Tools

Site Tools


0173002625-002625saint-priest-en-jarez

Saint-Priest-en-Jarez

Saint-Priest-en-Jarez trên bản đồ Pháp
Saint-Priest-en-Jarez

Saint-Priest-en-Jarez

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Étienne-Nord-Est-2 Xã (thị) trưởng Jean-Michel Pauze Thống kê Độ cao 437–590 m (1.434–1.936 ft)
(bình quân 531 m/1.742 ft) Diện tích đất1 3,07 km2 (1,19 sq mi) Nhân khẩu2 6.022  (2006)  - Mật độ 1.962 /km2 (5.080 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42275/ 42270 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0173002625-002625saint-priest-en-jarez.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)