User Tools

Site Tools


0172902170-002170p-lussin

Pélussin

Pélussin trên bản đồ Pháp
Pélussin

Pélussin

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Pélussin Xã (thị) trưởng Georges Bonnard
(2008–2014) Thống kê Độ cao 240–1.340 m (790–4.400 ft)
(bình quân 417 m/1.368 ft) Diện tích đất1 32,16 km2 (12,42 sq mi) Nhân khẩu2 3.426  (2004)  - Mật độ 107 /km2 (280 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42168/ 42410 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0172902170-002170p-lussin.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)