User Tools

Site Tools


0172800605-000605clepp

Cleppé

Cleppé trên bản đồ Pháp
Cleppé

Cleppé

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Philippe PIGNARD Thống kê Độ cao 323–394 m (1.060–1.293 ft)
(bình quân 350 m/1.150 ft) Diện tích đất1 15,48 km2 (5,98 sq mi) Nhân khẩu2 454  (1999)  - Mật độ 29 /km2 (75 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42066/ 42110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0172800605-000605clepp.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)