User Tools

Site Tools


0171702474-002474rocamadour

Rocamadour

Rocamadour fda.jpg
Rocamadour trên bản đồ Pháp
Rocamadour

Rocamadour

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Gramat Thống kê Độ cao 110–364 m (361–1.194 ft)
(bình quân 279 m/915 ft) Diện tích đất1 49,42 km2 (19,08 sq mi) Nhân khẩu2 631  (1999)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46240/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0171702474-002474rocamadour.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)