User Tools

Site Tools


0171300593-000593civens

Civens

Civens trên bản đồ Pháp
Civens

Civens

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Pierre Colas
(2008–2014) Thống kê Độ cao 327–470 m (1.073–1.542 ft)
(bình quân 386 m/1.266 ft) Diện tích đất1 13,1 km2 (5,1 sq mi) Nhân khẩu2 1.129  (1999)  - Mật độ 86 /km2 (220 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42065/ 42110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0171300593-000593civens.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)