User Tools

Site Tools


0171001465-001465homoiodoris

Homoiodoris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
(không phân hạng)

nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
nhánh Euctenidiacea

nhánh Doridacea
Họ (familia) Dorididae
Chi (genus) Homoiodoris
Bergh, 1881

Homoiodoris là một chi sên biển, nhóm con sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Dorididae.

Các loài thuộc chi Homoiodoris bao gồm:[1]

  • Homoiodoris japonica Bergh, 1882
  1. ^ http://www.seaslugforum.net/search.cfm?searchstring=Homoiodoris
  • Dữ liệu liên quan tới Homoiodoris tại Wikispecies
0171001465-001465homoiodoris.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)