User Tools

Site Tools


0170703019-003019v-n-c-m

Văn Cẩm là một xã của huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.

Có tổng diện tích đất tự nhiên 4,352 km2

Dân số (31/12/2016) 7.215 người

Xã có 2 tôn giáo song hành là Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Xã có 4 chùa, 3 nhà thờ (trong đó có 1 nhà thờ Xứ). Có 3 nhà sư trụ trì 3 chùa, 1 linh mục trụ trì Xứ (xứ Mỹ Đình).

Văn Cẩm là nơi sinh ra Nhà trí sỹ yêu nước - Danh nhân văn hoá Kỳ Đồng - Nguyễn Văn Cẩm (08/10/1875 - 17/7/1929nb).

Văn Cẩm nằm ở phía Đông Bắc huyện Hưng Hà, phía Bắc tiếp giáp xã Duyên Hải, phía Tây tiếp giáo xã Hùng Dũng, phía Tây Nam tiếp giáp xã Thống Nhất, phía Nam - Đông Nam tiếp giáp xã Đông Đô, phía Đông Bắc tiếp giáp xã Bắc Sơn.[1]

Văn Cẩm có 5 thôn (làng) gồm: Trần Xá, Gia Lạp, Truy Đình, Mỹ Đình và Ngọc Liễn. Thế kỷ 19, các làng Ngọc Liễn, Mỹ Đình, Truy Đình thuộc tổng Hà Lý, làng Trần Xá, Gia Lạp thuộc tổng Thượng Bái, phủ Tiên Hưng (tức phủ Tân Hưng) trấn Sơn Nam Hạ (sau thuộc tỉnh Hưng Yên - thời nhà Nguyễn và rồi Thái Bình khi tỉnh Thái Bình được thành lập)[2][3].

Văn Cẩm là quê hương của Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, lãnh tụ chống Pháp đầu thế kỷ 20.

Về giáo dục Văn Cẩm là vùng quê hiếu học, tiêu biểu là nhà trí sỹ yêu nước Kỳ Đồng - Nguyễn Văn Cẩm, nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, tiến sỹ Nguyễn Văn Ngôn, tiến sỹ Phạm Văn Quân, tiến sỹ Phạm Văn Đồng, phó tiến sỹ Nguyễn Tiến Vị,thạc sỹ Đỗ Xuân Sở... và hàng trăm kỹ sư, cử nhân đang công tác, làm việc ở mọi miền quê đất nước và trên thế giới. Xã có 3 trường: Trung học cơ sở Kỳ Đồng, Tiểu học Kỳ Đồng và trường Mầm non Kỳ Đồng.

Văn Cẩm có đường ĐH60 (đường huyện) chạy qua và về phía Nam xã có đường Thái Hà (đường Quốc Lộ mới: Thái Bình - Hà Nam) đi sát qua thôn Gia Lạp.

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam (adminstrative Atlas).
  2. ^ Cuốn Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19, trang 65.
  3. ^ Tài liệu địa chí Thái Bình, tập 2, Nguyễn Quang Ân và Nguyễn Thanh, trang 298.
0170703019-003019v-n-c-m.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)