User Tools

Site Tools


0170600702-000702cr-gols

Crégols

Crégols trên bản đồ Pháp
Crégols

Crégols

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Cahors Tổng Canton of Saint-Géry Xã (thị) trưởng Lucienne Fermy
(2001–2014) Thống kê Độ cao 129–368 m (423–1.207 ft)
(bình quân 156 m/512 ft) Diện tích đất1 18,35 km2 (7,08 sq mi) Nhân khẩu2 72  (1999)  - Mật độ 4 /km2 (10 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46081/ 46330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0170600702-000702cr-gols.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)