User Tools

Site Tools


0170000584-000584chuyer

Chuyer

Chuyer trên bản đồ Pháp
Chuyer

Chuyer

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Pélussin Xã (thị) trưởng Gilles Chavas
(2008–2014) Thống kê Độ cao 319–880 m (1.047–2.887 ft)
(bình quân 475 m/1.558 ft) Diện tích đất1 12,06 km2 (4,66 sq mi) Nhân khẩu2 587  (1999)  - Mật độ 49 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42064/ 42410 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0170000584-000584chuyer.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)