User Tools

Site Tools


0169401041-001041gelos

Gelos

Gelos trên bản đồ Pháp
Gelos

Gelos

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Pau-Ouest Xã (thị) trưởng André Castro
(2008–2014) Thống kê Độ cao 165–374 m (541–1.227 ft)
(bình quân 189 m/620 ft) Diện tích đất1 11,03 km2 (4,26 sq mi) Nhân khẩu2 3.683  (2006)  - Mật độ 334 /km2 (870 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64237/ 64110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0169401041-001041gelos.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)