User Tools

Site Tools


0168902452-002452reyrevignes

Reyrevignes

Reyrevignes trên bản đồ Pháp
Reyrevignes

Reyrevignes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Livernon Xã (thị) trưởng Gabriel Holie
(2001–2008) Thống kê Độ cao 282–388 m (925–1.273 ft)
(bình quân 380 m/1.250 ft) Diện tích đất1 12,44 km2 (4,80 sq mi) Nhân khẩu2 274  (1999)  - Mật độ 22 /km2 (57 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46237/ 46320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0168902452-002452reyrevignes.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)