User Tools

Site Tools


0167701043-001043ger-pyr-n-es-atlantiques

Ger

Ger trên bản đồ Pháp
Ger

Ger

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Pontacq Xã (thị) trưởng Jean-Paul Matteï
(2008–2014) Thống kê Độ cao 332–435 m (1.089–1.427 ft)
(bình quân 409 m/1.342 ft) Diện tích đất1 31,49 km2 (12,16 sq mi) Nhân khẩu2 2.013  (2006)  - Mật độ 64 /km2 (170 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64238/ 64530 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0167701043-001043ger-pyr-n-es-atlantiques.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)