User Tools

Site Tools


0167502446-002446reilhaguet

Reilhaguet

Reilhaguet trên bản đồ Pháp
Reilhaguet

Reilhaguet

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Payrac Xã (thị) trưởng Jean-Luc Bouyé
(2008–2014) Thống kê Độ cao 131–390 m (430–1.280 ft)
(bình quân 344 m/1.129 ft) Diện tích đất1 15,96 km2 (6,16 sq mi) Nhân khẩu2 130  (2006)  - Mật độ 8 /km2 (21 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46236/ 46350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0167502446-002446reilhaguet.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)