User Tools

Site Tools


0167202619-002619saint-paul-en-jarez

Saint-Paul-en-Jarez

Saint-Paul-en-Jarez trên bản đồ Pháp
Saint-Paul-en-Jarez

Saint-Paul-en-Jarez

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng La Grand-Croix Xã (thị) trưởng Pascal Majonchi
(2008–2014) Thống kê Độ cao 313–947 m (1.027–3.107 ft)
(bình quân 420 m/1.380 ft) Diện tích đất1 19,98 km2 (7,71 sq mi) Nhân khẩu2 4.129  (1999)  - Mật độ 207 /km2 (540 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42271/ 42740 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0167202619-002619saint-paul-en-jarez.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)