User Tools

Site Tools


0166800558-000558chessenaz

Chessenaz

F-74270 Chessenaz 01.jpg Vue du chef-lieu de Chessenaz
Chessenaz trên bản đồ Pháp
Chessenaz

Chessenaz

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Canton of Frangy Xã (thị) trưởng Louis Chaumontet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 290–595 m (951–1.952 ft) Diện tích đất1 5,23 km2 (2,02 sq mi) Nhân khẩu2 154  (1999)  - Mật độ 29 /km2 (75 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74071/ 270 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0166800558-000558chessenaz.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)