User Tools

Site Tools


0166500588-000588cinais

Cinais

Cinais trên bản đồ Pháp
Cinais

Cinais

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Chinon Tổng Chinon Xã (thị) trưởng Denis Fouché
(2001–2008) Thống kê Độ cao 29–107 m (95–351 ft) Diện tích đất1 8,77 km2 (3,39 sq mi) Nhân khẩu2 438  (2006)  - Mật độ 50 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37076/ 37500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0166500588-000588cinais.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)