User Tools

Site Tools


0165100784-000784danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-13101-13200

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
13101 - 1993 FS10 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
13102 - 1993 FU11 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
13103 - 1993 FR12 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
13104 - 1993 FV24 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
13105 - 1993 FO27 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
13106 - 1993 FV48 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
13107 - 1993 FE59 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
13108 - 1993 FD82 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
13109 Berzelius 1993 JB1 14 tháng 5 năm 1993 La Silla E. W. Elst
13110 - 1993 LS1 15 tháng 6 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught
13111 Papacosmas 1993 OW1 23 tháng 7 năm 1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy
13112 Montmorency 1993 QV4 18 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst
13113 Williamyeats 1993 RQ5 15 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
13114 Isabelgodin 1993 SU4 19 tháng 9 năm 1993 Caussols E. W. Elst
13115 Jeangodin 1993 SU6 17 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
13116 Hortensia 1993 TG26 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
13117 Pondicherry 1993 TW38 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
13118 La Harpe 1993 UX4 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
13119 - 1993 VD4 11 tháng 11 năm 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
13120 - 1993 VU7 4 tháng 11 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught
13121 Tisza 1994 CN9 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
13122 Drava 1994 CV9 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
13123 Tyson 1994 KA 16 tháng 5 năm 1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy
13124 - 1994 PS 14 tháng 8 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
13125 Tobolsk 1994 PK5 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
13126 - 1994 PT16 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
13127 - 1994 PN25 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
13128 - 1994 PS28 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
13129 - 1994 PC29 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
13130 - 1994 PW31 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
13131 - 1994 PL32 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
13132 - 1994 PO32 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
13133 - 1994 PL34 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
13134 - 1994 QR 16 tháng 8 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
13135 - 1994 QX 31 tháng 8 năm 1994 Uenohara N. Kawasato
13136 - 1994 UJ1 25 tháng 10 năm 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
13137 - 1994 UT1 16 tháng 10 năm 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
13138 - 1994 VA 1 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
13139 - 1994 VD2 3 tháng 11 năm 1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
13140 Shinchukai 1994 VW2 4 tháng 11 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
13141 - 1994 WW2 30 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
13142 - 1994 YM2 25 tháng 12 năm 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
13143 - 1995 AF 2 tháng 1 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
13144 - 1995 BJ 23 tháng 1 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
13145 Cavezzo 1995 DZ1 27 tháng 2 năm 1995 Cavezzo Cavezzo
13146 Yuriko 1995 DR2 20 tháng 2 năm 1995 Nanyo T. Okuni
13147 Foglia 1995 DZ11 24 tháng 2 năm 1995 Cima Ekar M. Tombelli
13148 - 1995 EF 1 tháng 3 năm 1995 Ojima T. Niijima, T. Urata
13149 Heisenberg 1995 EF8 4 tháng 3 năm 1995 Tautenburg Observatory F. Börngen
13150 Paolotesi 1995 FS 23 tháng 3 năm 1995 San Marcello L. Tesi, A. Boattini
13151 Polino 1995 OH 22 tháng 7 năm 1995 Osservatorio Polino G. Iatteri
13152 - 1995 QK 19 tháng 8 năm 1995 Church Stretton S. P. Laurie
13153 - 1995 QC3 31 tháng 8 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
13154 Petermrva 1995 RC 7 tháng 9 năm 1995 Modra A. Galád, A. Pravda
13155 - 1995 SB1 19 tháng 9 năm 1995 Catalina Station T. B. Spahr
13156 Mannoucyo 1995 SP3 20 tháng 9 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
13157 Searfoss 1995 TQ6 15 tháng 10 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
13158 - 1995 UE 17 tháng 10 năm 1995 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi
13159 - 1995 UW3 20 tháng 10 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
13160 - 1995 US4 25 tháng 10 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
13161 - 1995 UK6 27 tháng 10 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
13162 - 1995 UK44 22 tháng 10 năm 1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki
13163 Koyamachuya 1995 UC45 28 tháng 10 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
13164 - 1995 VF 1 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
13165 - 1995 WS1 16 tháng 11 năm 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
13166 - 1995 WU1 16 tháng 11 năm 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
13167 - 1995 WC5 24 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
13168 Danoconnell 1995 XW 6 tháng 12 năm 1995 Haleakala AMOS
13169 - 1995 XS1 15 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
13170 - 1995 YX 19 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
13171 - 1996 AA 1 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
13172 - 1996 AO 11 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
13173 - 1996 AJ2 13 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
13174 Timossi 1996 CT8 14 tháng 2 năm 1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari
13175 - 1996 EB2 15 tháng 3 năm 1996 Haleakala NEAT
13176 Kobedaitenken 1996 HE1 21 tháng 4 năm 1996 Yatsuka R. H. McNaught, H. Abe
13177 Hansschmidt 1996 HS11 17 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
13178 Catalan 1996 HF18 18 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
13179 Johncochrane 1996 HU18 18 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
13180 Fourcroy 1996 HV19 18 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
13181 Peneleos 1996 RS28 11 tháng 9 năm 1996 La Silla Uppsala-DLR Trojan Survey
13182 - 1996 SO8 16 tháng 9 năm 1996 La Silla Uppsala-DLR Trojan Survey
13183 - 1996 TW 5 tháng 10 năm 1996 Sudbury D. di Cicco
13184 Augeias 1996 TS49 4 tháng 10 năm 1996 La Silla E. W. Elst
13185 Agasthenes 1996 TH52 5 tháng 10 năm 1996 La Silla E. W. Elst
13186 - 1996 UM 18 tháng 10 năm 1996 Catalina Station C. W. Hergenrother
13187 - 1997 AN4 6 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
13188 Okinawa 1997 AH5 3 tháng 1 năm 1997 Chichibu N. Sato
13189 - 1997 AF13 11 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
13190 - 1997 BN1 29 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
13191 - 1997 BP3 31 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
13192 Quine 1997 BU5 31 tháng 1 năm 1997 Prescott P. G. Comba
13193 - 1997 CW 1 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
13194 - 1997 CA1 1 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
13195 - 1997 CG6 2 tháng 2 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
13196 Rogerssmith 1997 CE8 1 tháng 2 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
13197 - 1997 DC 17 tháng 2 năm 1997 Colleverde V. S. Casulli
13198 Banpeiyu 1997 DT 27 tháng 2 năm 1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe
13199 - 1997 EW25 3 tháng 3 năm 1997 Nanyo T. Okuni
13200 Romagnani 1997 EQ40 13 tháng 3 năm 1997 San Marcello L. Tesi, G. Cattani
0165100784-000784danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-13101-13200.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)