User Tools

Site Tools


0165000251-000251austrochaperina

Austrochaperina
Rain Frog - Austrochaperina pluvialis.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Austrochaperina
Fry, 1912
Austrochaperina australian distribution.png
Các loài

Xem trong bài.

Austrochaperina là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 24 loài và 4% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
0165000251-000251austrochaperina.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)