User Tools

Site Tools


0164900586-000586cigogn

Cigogné

Cigogné trên bản đồ Pháp
Cigogné

Cigogné

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Tours Tổng Bléré Xã (thị) trưởng Gérard Jacques
(2001–2008) Thống kê Độ cao 73–106 m (240–348 ft) Diện tích đất1 21,79 km2 (8,41 sq mi) Nhân khẩu2 318  (2006)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37075/ 37310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0164900586-000586cigogn.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)