User Tools

Site Tools


0164703039-003039vailhauqu-s

Vailhauquès

Vailhauques vuedeLaCoste 20072009.JPG The village of Valhauquès seen from the south. Huy hiệu của Vailhauquès
Vailhauquès trên bản đồ Pháp
Vailhauquès

Vailhauquès

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Hérault Quận Montpellier Tổng Les Matelles Xã (thị) trưởng Hussam Al Mallak
(2008–2014) Thống kê Độ cao 76–298 m (249–978 ft) Diện tích đất1 16,12 km2 (6,22 sq mi) Nhân khẩu2 1.916  (2000)  - Mật độ 119 /km2 (310 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 34320/ 34570 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0164703039-003039vailhauqu-s.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)