User Tools

Site Tools


0164101156-001156gymnopilus-flavipunctatus

Gymnopilus flavipunctatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. flavipunctatus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus flavipunctatus
(Speg.) Singer
Gymnopilus flavipunctatus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus flavipunctatus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus flavipunctatus at Index Fungorum
0164101156-001156gymnopilus-flavipunctatus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)