User Tools

Site Tools


0163401293-001293h-b-m-ph-ng

Họ Bướm phượng (Danh pháp khoa học:Papilionidae) là một họ bướm bao gồm nhiều loài bướm lớn có nhiều màu sắc. Họ này có hơn 550 loài,[1] và sống chủ yếu ở vùng nhiệt đới, trên tất cả các lục địa, trừ Châu Nam Cực. Họ này bao gồm các loài bướm lớn nhất trên thế giới, bướm cánh chim Úc (chi Ornithoptera).[2]

Bướm phượng khác với tất cả các loài bướm khác ở đặc điểm giải phẫu. Nổi bật nhất là sâu của chúng sổ hữu một cơ quan duy nhất ở sau đầu, gọi là tuyến mùi (osmeterium). Thông thường được ẩn, cấu trúc chẻ đôi này có thể được lộn ra ngoài khi sâu bị đe dọa, hoặc được co bóp nhẹ để lộ ra và phát ra chất có mùi chứa terpene. Con trưởng thành thường có đuôi chẻ giống như phượng, nên nó được gọi là Bướm phượng.

0163401293-001293h-b-m-ph-ng.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)