User Tools

Site Tools


0162702962-002962tricholosporum-subgoniospermum

Tricholosporum subgoniospermum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Phân ngành (subdivisio) Agaricomycotina
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Tricholomataceae
Chi (genus) Tricholosporum
Loài (species) T. subgoniospermum
Danh pháp hai phần
Tricholosporum subgoniospermum
Bohus, Vasas & Locsmándi

Tricholosporum subgoniospermum là một loài nấm trong họ Tricholomataceae.[1][2]

  1. ^ Tricholosporum subgoniospermum Bohus, Vasas & Locsmándi 1999”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2010. 
  2. ^ Bohus G, Vasas G, Locsmándi C. (1999). “Two new fungus species from Hungary (Basidiomycetes, Agaricales)”. Annales Historico-Natureles Musei Nationalis Hungarici 91: 37–44. 
  • Tricholosporum subgoniospermum trên Index Fungorum.
0162702962-002962tricholosporum-subgoniospermum.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)