User Tools

Site Tools


0162401155-001155gymnopilus-flavifolius

Gymnopilus flavifolius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. flavifolius
Danh pháp hai phần
Gymnopilus flavifolius
Murrill
Gymnopilus flavifolius
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus flavifolius là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus flavifolius at Index Fungorum
0162401155-001155gymnopilus-flavifolius.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)