User Tools

Site Tools


0160601672-001672lactarius-controversus

Lactarius controversus
Lactarius controversus.jpg
Tình trạng bảo tồn

Uncommon

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Homobasidiomycetes
Bộ (ordo) Russulales
Họ (familia) Russulaceae
Chi (genus) Lactarius
Loài (species) L. controversus
Danh pháp hai phần
Lactarius controversus
(Pers.)
Lactarius controversus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm depressed
màng bào decurrent
thân nấm trần
vết bào tử màu white
sinh thái học là mycorrhizal
khả năng ăn được: inedible

Lactarius controversus là một loài nấm mũ lớn trong chi Lactarius, hay được gọi là nấm mũ sữa.

Loài nấm không thể ăn được vì có chứa nhiều axit.

0160601672-001672lactarius-controversus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)