User Tools

Site Tools


0159702416-002416pyrrhoglossum

Pyrrhoglossum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Pyrrhoglossum
Singer (1944)
Loài điển hình
Pyrrhoglossum pyrrhum
(Berk. & M.A.Curtis) Singer (1944)

Pyrrhoglossum là một chi nấm trong họ Cortinariaceae. Chi này phân bố rộng rãi đặc biệt ở các vùng nhiệt đới, và chứa 11 loài.[1] Loài này được miêu tả by American nhà nấm học Rolf Singer năm 1944.[2]

 • Pyrrhoglossum ferruginatum
 • Pyrrhoglossum hepatizon
 • Pyrrhoglossum holocrocinum
 • Pyrrhoglossum lilaceipes
 • Pyrrhoglossum macrosporum
 • Pyrrhoglossum pyrrhum
 • Pyrrhoglossum recedens
 • Pyrrhoglossum stipitatum
 • Pyrrhoglossum subpurpureum
 • Pyrrhoglossum viriditinctum
 • Pyrrhoglossum yunnanense
 1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi (ấn bản 10). Wallingford, UK: CABI. tr. 586. ISBN 978-0-85199-826-8. 
 2. ^ Singer R. (1944). “New genera of fungi. I”. Mycologia 36 (4): 358–58. 
 • Pyrrhoglossum trên Index Fungorum.
0159702416-002416pyrrhoglossum.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)