User Tools

Site Tools


0159500224-000224artomyces-pyxidatus

Artomyces pyxidatus là một loài nấm san hô. Điểm đặc trưng nhất của nó là có hình dạng giống như vương miện trên đỉnh và các nhánh của nó. [2]

  1. ^ Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich 1982”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2011. 
  2. ^ Zheng Y-B, Lu C-H, Zheng Z-H, Lin X-J, Su W-J, Shen Y-M. (2008). “New sesquiterpenes from edible fungus Clavicorona pyxidata”. Helvetica Chimica Acta 91 (11): 2174–80. 
0159500224-000224artomyces-pyxidatus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)