User Tools

Site Tools


0158800509-000509ch-teau-la-valli-re

Château-la-Vallière

Château-la-Vallière trên bản đồ Pháp
Château-la-Vallière

Château-la-Vallière

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Tours Tổng Château-la-Vallière Xã (thị) trưởng Patrice Berthelemot
(2008–2014) Thống kê Độ cao 58–110 m (190–361 ft) Diện tích đất1 21,94 km2 (8,47 sq mi) Nhân khẩu2 1.589  (2006)  - Mật độ 72 /km2 (190 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37062/ 37330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0158800509-000509ch-teau-la-valli-re.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)