User Tools

Site Tools


0158702991-002991usclas-du-bosc

Usclas-du-Bosc

Usclas-du-Bosc trên bản đồ Pháp
Usclas-du-Bosc

Usclas-du-Bosc

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Hérault Quận Arrondissement of Lodève Tổng Canton of Lodève Xã (thị) trưởng Eugène Cavaille
(2008–2014) Thống kê Độ cao 160–445 m (525–1.460 ft)
(bình quân 200 m/660 ft) Diện tích đất1 4,51 km2 (1,74 sq mi) Nhân khẩu2 67  (1999)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 34316/ 34700 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0158702991-002991usclas-du-bosc.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)