User Tools

Site Tools


0158302669-002669saulvaux

Saulvaux

Saulvaux trên bản đồ Pháp
Saulvaux

Saulvaux

Vị trí trong vùng Lorraine

Lorraine
Saulvaux

Saulvaux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Grand Est Tỉnh Meuse Quận Arrondissement of Commercy Tổng Canton of Void-Vacon Xã (thị) trưởng Patrice Leroux
(2008–2014) Thống kê Độ cao 270–402 m (886–1.319 ft)
(bình quân 327 m/1.073 ft) Diện tích đất1 22,42 km2 (8,66 sq mi) Nhân khẩu2 115  (1999)  - Mật độ 5 /km2 (13 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 55472/ 55500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0158302669-002669saulvaux.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)