User Tools

Site Tools


0157901152-001152gymnopilus-ferruginosus

Gymnopilus ferruginosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. ferruginosus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus ferruginosus
B.J. Rees
Gymnopilus ferruginosus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus ferruginosus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus ferruginosus at Index Fungorum
0157901152-001152gymnopilus-ferruginosus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)