User Tools

Site Tools


0156501151-001151gymnopilus-farinaceus

Gymnopilus farinaceus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. farinaceus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus farinaceus
Murrill
Gymnopilus farinaceus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus farinaceus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus farinaceus at Index Fungorum
0156501151-001151gymnopilus-farinaceus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)