User Tools

Site Tools


0156400615-000615columnodontia

Columnodontia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Polyporales
Họ (familia) Meruliaceae
Chi (genus) Columnodontia
Jülich (1979)
Loài điển hình
Columnodontia resupinata
Jülich (1979)

Columnodontia là một chi nấm trong họ Meruliaceae. Đây là chi đơn loài, nó chỉ có một loài Columnodontia resupinata.

  • Index Fungorum
0156400615-000615columnodontia.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)