User Tools

Site Tools


0154801150-001150gymnopilus-fagicola

Gymnopilus fagicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. fagicola
Danh pháp hai phần
Gymnopilus fagicola
Murrill
Gymnopilus fagicola
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus fagicola là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus fagicola at Index Fungorum
0154801150-001150gymnopilus-fagicola.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)