User Tools

Site Tools


0153201114-001114gymnopilus-aromaticus

Gymnopilus aromaticus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. aromaticus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus aromaticus
Murrill
Gymnopilus aromaticus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus aromaticus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae. Nó được nhà nghiên cứu về nấm người Mĩ Murrill mô tả lần đầu vào năm 1917.[1]

Danh sách các loài Gymnopilus

  1. ^ Murrill WA. (1917). “Gymnopilus”. North American Flora 10: 193–215. 
  • Index Fungorum
0153201114-001114gymnopilus-aromaticus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)