User Tools

Site Tools


0153101149-001149gymnopilus-excentriciformis

Gymnopilus excentriciformis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. excentriciformis
Danh pháp hai phần
Gymnopilus excentriciformis
Singer
Gymnopilus excentriciformis
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus excentriciformis là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus excentriciformis at Index Fungorum
0153101149-001149gymnopilus-excentriciformis.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)