User Tools

Site Tools


0152201607-001607la-chapelle-sur-loire

La Chapelle-sur-Loire

La Chapelle-sur-Loire trên bản đồ Pháp
La Chapelle-sur-Loire

La Chapelle-sur-Loire

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Chinon Tổng Bourgueil Xã (thị) trưởng Pascal Pinard
(2008–2014) Thống kê Độ cao 27–37 m (89–121 ft) Diện tích đất1 19,17 km2 (7,40 sq mi) Nhân khẩu2 1.529  (2006)  - Mật độ 80 /km2 (210 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37058/ 37140 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0152201607-001607la-chapelle-sur-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)