User Tools

Site Tools


0151702661-002661sampigny

Sampigny

Sampigny trên bản đồ Pháp
Sampigny

Sampigny

Vị trí trong vùng Lorraine

Lorraine
Sampigny

Sampigny

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Grand Est Tỉnh Meuse Quận Arrondissement of Commercy Tổng Canton of Commercy Xã (thị) trưởng Richard Eberhart
(2008–2014) Thống kê Độ cao 221–350 m (725–1.148 ft)
(bình quân 227 m/745 ft) Diện tích đất1 20,53 km2 (7,93 sq mi) Nhân khẩu2 786  (1999)  - Mật độ 38 /km2 (98 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 55467/ 55300 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0151702661-002661sampigny.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)